Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Dansend Leren 


Inschrijven

Ouders kunnen zich aanmelden via een inschrijfformulier https://dansendleren.nl/contact/inschrijven  Voor een individueel traject starten we met een gesprek. Voor een groepsles starten we met een proefles. De ouder en het kind en de ondernemer, Mirjam Kuiper, beslissen na het gesprek of de groepsles of zij verder willen gaan met de bijlessen.


Advies

In het gesprek komt de wens van het kind en de ouder naar voren. Dansend Leren geeft advies of komt met een voorstel. In de meeste gevallen is het aan te raden om een lessenserie te volgen zodat er in de continuïteit resultaat te boeken is op het reken- en/of taalgebied of op het gebied van presenteren en zelfvertrouwen. Bij plaats kan jouw kind op les komen en anders komt je kind op de wachtlijst te staan. 


Resultaten

Ik werk naast de lesstof ook aan de leerhouding, leerstrategie en het zelfvertrouwen. Een verandering heeft tijd nodig en regelmatige beoefening. In het algemeen krijgt een kind meer vertrouwen in hun manier van werken en gaan de cijfers op de Cito 1 niveau omhoog.

Dit is een algemeen beeld, maar geen garantie, ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen tijd en tempo.

Mocht het zo zijn dat ik zie dat je kind uit zichzelf goed vooruit gaat, of weinig gemotiveerd is, dan zal ik zo snel mogelijk de ouder spreken. Wij hebben beiden hebben baat bij goede resultaten en een gelukkig kind. Resterend lesgeld wordt geretourneerd. 


Groepslessen zijn gemiddeld vol met 4 kinderen. Kinderen hebben zich opgegeven voor een vaste middag en kunnen, na overleg, ruilen van middag als dat beter uitkomt. Er zijn twee keer in de week lessen op de werkdagen van 15:30 tot 17:00 uur. Zie het rooster https://dansendleren.nl/prijzen-en-cursussen/weekrooster


Perioden, Dansend Leren biedt een pakket van lessen in 3 perioden aan:  

  • periode 1 schooljaar tot de kerstvakantie, 
  • periode 2 start na de kerstvakantie tot de meivakantie en 
  • periode 3 vanaf de meivakantie tot de zomervakantie. 

In deze periode krijgen kinderen bijles, rekenen, taal, leerstrategie, schrijven, begrijpendlezen aangeboden, naargelang de vraag.


Werkwijze, de lessen zijn geënt op de interesse van kinderen. Dat kan betekenen dat het ene kind een brood bakt en het andere kind aan het tekenen is, om de beurt haal ik het kind uit zijn activiteit en doe een schoolopdracht. Dit wordt dan weer gedaan via materialen en met leuke activiteiten. Na de les ontvangt iedere ouder individueel een verslag van de les via film, foto en verhaal. 


Privélessen zijn mogelijk voordat de groepsles begint of op vrijdag. Soms onder schooltijd en in de vakantieperioden. De lessen zijn gericht op het kind. Via de individuele aandacht is er tijd voor de basisschoolvakken en de manier van denken en leren. De kinderen krijgen meer zelfvertrouwen en leren makkelijker leren basisschool leerstof. Na de les krijg je een betaalverzoek.


Betaling van de les en uitzonderingen

Aan het begin van de periode krijg je een betaalverzoek van een aantal lessen van de periode. Je kunt voordat de periode start aangeven,  welke dagen je niet kunt. Deze lessen hoef je niet te betalen. Bv op een studiedag/wedstrijd. Als de cursus eenmaal begonnen is en er komt een verjaardag/ uitje aan, dan kan je kind de les dezelfde of in de laatste week voor de vakantie de les inhalen. Als de lessen gestart zijn is er geen mogelijkheid om een les terug te betalen. In bijzondere omstandigheden overleggen we onze aanpak.


Betaling vindt plaats op basis van een app met digitale overschrijving. Een factuur is mogelijk.


Ziekte juf Mirjam

Bij ziekte van de ondernemer, in dit geval Mirjam Kuiper, krijgt de ouder het geld terug.


Ziekte, afwezigheid klant

Bij ziekte, afwezigheid van de klant gaat de betaling door, wel wordt er de gelegenheid gegeven de les in te halen in de laatste week voor het eind van de periode. 

Afzeggen van de privéles is mogelijk. Er zijn de eerste twee keren geen kosten aan verbonden. Na de derde afzegging komt er een rekening van de €25.


Beeldmateriaal

Na de les komt er via de whatsapp foto- en filmverslag met uitleg en een betaalverzoek na afloop van de les. Tijdens de les worden korte films en foto's gemaakt, zonder dat het kind herkenbaar in beeld is. Na de les krijgt de ouder de beelden via de whatsapp te zien. Hiermee wordt duidelijk wat de kinderen hebben geleerd.


Sociale media

Enkele beelden worden ook gebruikt als info materiaal op sociale media. Met het lezen van de algemene voorwaarden geeft de ouder toestemming om de beelden, mits onherkenbaar, te tonen op de social media kanalen. Ik beloof de film op een nette manier naar buiten te brengen. Het doel is de kijker te enthousiasmeren voor bewegend leren en het  uitgaan van de talenten van de kinderen. Met het delen van de beelden werken we ook mee aan een steeds meer vernieuwend onderwijs gericht op het welzijn van kinderen en het uitdragen van de visie van bewegend leren. Kinderen leren makkelijker als ze met plezier leren en als ze het leren combineren met bewegen. Het is geweldig als je de kanalen volgt op Instagram, Facebook of Linkedin. Bij bezwaar graag melden. 


Overleg met instanties

Overleg met school, psycholoog, fysiotherapeut over jouw kind, vindt alleen plaats na mondelinge toestemming van de ouder. Jij als ouder bent mijn werkgever en ik kom op voor de belangen van jouw kind. Natuurlijk is het fijn als de relatie met school en instanties goed is. Dat is goed voor iedere betrokkene. 


Advies andere zorgverlener Dansend Leren houdt de mogelijkheid om kinderen met een te grote problematiek te adviseren naar een andere zorgverlener te gaan. 


Opzegging door de Ondernemer de ondernemer kan de overeenkomst opzeggen op grond van zwaarwegende redenen zijn onder andere:

  • de situatie dat de ouder gedurende 1 maand in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting. 
  • onveilige situatie in de groep.


Te kleine groep

De bijles in de keuken van juf Mirjam start als er drie betalende leden zijn. Bij minder deelnemers gaat de groep niet door of wordt er een ander tarief besproken. Als de groepslessen in een periode al gestart zijn en er is op een zeker moment met minder dan 2 kinderen in de les dan wordt de 90 minuten les verkort naar 60 minuten. 


Schade

In de lessen wordt gewerkt met zoveel mogelijk natuurlijke materialen. Het kan toch voorkomen dat er verf of lijm op de kleding komt. Mirjam heeft schorten en pakken ter beschikking om vlekken te voorkomen. Ze zijn aanwezig en worden aangeraden. Dansend Leren is derhalve niet verantwoordelijk voor schade aan kleding. 

Dansend Leren is niet verantwoordelijk voor het verliezen van horloges, telefoons, sieraden en andere persoonlijke zaken. Wel is er de mogelijkheid om de spullen zo goed mogelijk te bewaren. Ik ben verzekerd voor ongevallen. 


Allergieën/ diëten voor 🐱 kat of producten graag  melden. Ik ben voor 90% vegetariër en zal niet snel vlees aanbieden. Op dit adres zijn katten aanwezig. Het huis wordt wel dagelijks schoongehouden. 


Persoonsgegevens die gegeven zijn door het inschrijfformulier in te vullen, zijn alleen bedoeld voor Dansend Leren. De adresgegevens worden gebruikt voor de nieuwsbrief en het maken van een factuur. Dansend Leren mag de gegevens niet gebruiken voor andere partijen.     


Klachten, uitgangspunt is dat klachten, zo snel mogelijk worden gemeld.  

Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd te oordelen over geschillen over de Overeenkomst.